Dokument
2019-4752
Tytuł
udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.34.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 14 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Michał Adamik (Inspektor PS-I), dnia 15 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-01-15 godz. 15:17 Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)