Dokument
2019-4821
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Sprawa
Or.0050.36.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 14 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I), dnia 15 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji