Dokument
2019-5663
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023
Sprawa
Or.0050.42.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 15 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Młodszy Referent Or), dnia 16 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji