Dokument
2019-5440
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Sprawa
Or.0050.39.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 15 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 15 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji