Dokument
2019-5140
Tytuł
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 15 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Małek (Referent PS-I), dnia 15 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-01-15 Publikacja Izabela Małek (Referent PS-I)
2019-01-15 Wycofano Izabela Małek (Referent PS-I)
2019-01-15 Publikacja Izabela Małek (Referent PS-I)
2019-01-16 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)
2019-04-17 Publikacja Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)