Dokument
2019-795
Tytuł
zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 652/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 września 2018 r.
Sprawa
Or.0050.45.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 16 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 17 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-01-17 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)