Dokument
2019-6726
Tytuł
udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.48.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 17 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Michał Adamik (Inspektor PS-I), dnia 18 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-01-18 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)