Dokument
2019-5435
Tytuł
przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 21 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 22 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-01-22 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)