Dokument
2019-9442
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok
Sprawa
2019-9442
Twórca
, dnia 22 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 22 stycznia 2019 r.
Historia publikacji