Dokument
2019-12469
Tytuł
Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Twórca
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, dnia 1 października 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 29 stycznia 2019 r.
Historia publikacji
2019-01-29 godz. 09:16Publikacja Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)
2019-01-29 godz. 09:17Wycofano Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-29 godz. 09:17Publikacja Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)
2019-01-29 godz. 09:17Wycofano Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-29 godz. 09:17Publikacja Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)
2019-01-29 godz. 09:17Wycofano Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-29 godz. 09:19 Publikacja Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)