Dokument
2019-11993
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Sprawa
Or.0050.75.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 31 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-01-31 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)