Dokument
2019-11636
Tytuł
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Sprawa
Or.0050.77.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 31 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-01-31 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)