Dokument
2019-11636
Tytuł
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 31 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-01-31 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)