Dokument
2019-11277
Tytuł
powołania Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+
Sprawa
Or.0050.78.2019
Twórca
Piotr Kuczera -Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 4 lutego 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-02-04 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)