Dokument
2019-15880
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 7 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 13 lutego 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-02-13 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)