Dokument
2019-20526
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej - Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.105.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.377.2018 z dnia 11 lipca 20, dnia 14 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 14 lutego 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-02-14 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)