Dokument
2019-19232
Tytuł
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)
Sprawa
Ar-III.6721.9.2016
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 12 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji