Dokument
2019-20709
Tytuł
ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Sprawa
Or.0050.121.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 21 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 22 lutego 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-02-22 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)