Dokument
2019-20709
Tytuł
ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 21 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 22 lutego 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-02-22 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)