Dokument
2019-19026
Tytuł
udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.116.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 20 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 25 lutego 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-02-25 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)