Dokument
2019-26522
Tytuł
korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Kościuszki 61
Sprawa
Or.0050.134.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.93.2019 z dnia 25 lutego 20, dnia 27 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 28 lutego 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-02-28 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)