Dokument
2019-8928
Tytuł
zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r.
Sprawa
Or.0050.137.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 28 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 1 marca 2019 r.
Historia publikacji
2019-03-01 godz. 12:44 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)