Dokument
2019-26969
Tytuł
udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.142.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 4 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 5 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-03-05 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)