Dokument
2019-30139
Tytuł
ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Sprawa
Or.0050.161.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 8 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 12 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-03-12 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)