Dokument
2019-31530
Tytuł
udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.165.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 11 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 13 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-03-13 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)