Dokument
2019-31530
Tytuł
udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Sprawa
Or.0050.165.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 11 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 13 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji