Dokument
2019-16282
Tytuł
przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"
Sprawa
Or.0050.174.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 13 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 19 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-03-19 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)