Dokument
2019-16282
Tytuł
przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 13 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 19 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-03-19 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)