Dokument
2019-29785
Tytuł
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rybniku
Sprawa
Or.0050.180.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 19 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 21 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-03-21 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)