Dokument
2019-35087
Tytuł
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku
Sprawa
Or.0050.196.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 22 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-03-26 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)