Dokument
2019-41045
Tytuł
powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki- Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.93.2019 z dnia 25 lutego 20, dnia 28 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 28 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-03-28 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)