Dokument
2019-817
Tytuł
procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 1 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-01 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-04-01 Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-04-01 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)