Dokument
2019-43672
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016 – 2032” za okres 2017-2018
Twórca
Prezydent Miasta Rybnika, dnia 2 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 2 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-02 godz. 08:29 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista OU-I)