Dokument
2019-42403
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska
Sprawa
Or.0050.224.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.93.2019 z dnia 25 lutego 20, dnia 1 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 3 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-03 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)