Dokument
2019-44181
Tytuł
Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych w zakresie odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych
Sprawa
Or.1710.14.2018
Twórca
Sławomir Potempa, dnia 18 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Kontrole zewnętrzne
Opublikował
Historia publikacji