Dokument
2019-48105
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok
Twórca
Aleksandra Nieszporek (Wydział PS), dnia 27 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 10 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-10 godz. 10:26 Publikacja Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)