Dokument
2019-48114
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018
Twórca
Hanna Szwagierczak (Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku), dnia 10 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 10 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-10 godz. 10:34 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista OU-I)