Dokument
2019-47808
Tytuł
Raport ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020
Sprawa
PS.8010.1.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta), dnia 9 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 10 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-10 godz. 11:19 Publikacja Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)