Dokument
2019-48463
Tytuł
Raport z ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017-2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta), dnia 10 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Specjalista Or), dnia 10 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-10Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-10Wycofano Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-10Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-10Wycofano Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-10 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista Or)