Dokument
2018-128049
Tytuł
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Sprawa
PS.062.2.2018
Twórca
Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I), dnia 29 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 11 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-11 godz. 08:54 Publikacja Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)