Dokument
2019-47253
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich
Sprawa
Or.0050.237.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 11 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 15 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-15 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)