Dokument
2019-47664
Tytuł
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Sprawa
Or.0050.250.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.93.2019 z dnia 25 lutego 20, dnia 15 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 16 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-16Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-04-16Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-04-16 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)