Dokument
2019-50836
Tytuł
powołania komisji przetargowej- Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.262.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.93.2019 z dnia 25 lutego 20, dnia 17 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 17 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-17 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)