Dokument
2019-49556
Tytuł
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok
Sprawa
Or.0050.247.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 11 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 18 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji