Dokument
2019-51709
Tytuł
zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.93.2019 z dnia 25 lutego 20, dnia 17 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 18 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-18 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)