Dokument
2019-51709
Tytuł
zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Sprawa
Or.0050.263.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.93.2019 z dnia 25 lutego 20, dnia 17 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 18 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji