Dokument
2019-50562
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich
Sprawa
Or.0050.268.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 18 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 18 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-18 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)