Dokument
2019-51688
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku
Sprawa
Or.0050.264.2019
Twórca
Janusz Koper Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.93.2019 z dnia 25 lutego 20, , dnia 17 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 19 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-19 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)