Dokument
2015-110691
Tytuł
Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65
Sprawa
Ek-I.6223.7.2015
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 15 grudnia 2015 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Maria Cieślik (Inspektor Ek-III), dnia 19 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-19 Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)