Dokument
2016-45170
Tytuł
Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 5 maja 2016 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Maria Cieślik (Inspektor Ek-III), dnia 19 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-19 Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)