Dokument
2019-53780
Tytuł
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)
Sprawa
MPU.6721.1.2018
Twórca
Kinga Witek (Podinspektor MPU), dnia 24 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Kinga Witek (Inspektor MPU), dnia 24 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-24Publikacja Kinga Witek (Inspektor MPU)
2019-04-24Wycofano Kinga Witek (Podinspektor MPU)
2019-04-24 Publikacja Kinga Witek (Inspektor MPU)