Dokument
2019-46653
Tytuł
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sprawa
Or.0050.238.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 11 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 24 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)