Dokument
2019-53674
Tytuł
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 24 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Kinga Witek (Podinspektor MPU), dnia 26 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-26 Publikacja Kinga Witek (Podinspektor MPU)
2019-04-26 Wycofano Kinga Witek (Podinspektor MPU)
2019-04-26 Publikacja Kinga Witek (Podinspektor MPU)