Dokument
2019-53674
Tytuł
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)
Sprawa
MPU.6721.1.2018
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 24 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Kinga Witek (Inspektor MPU), dnia 26 kwietnia 2019 r.
Historia publikacji
2019-04-26Publikacja Kinga Witek (Inspektor MPU)
2019-04-26Wycofano Kinga Witek (Podinspektor MPU)
2019-04-26 Publikacja Kinga Witek (Inspektor MPU)