Dokument
2019-53808
Tytuł
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)
Sprawa
MPU.6721.1.2018
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 24 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Kinga Witek (Podinspektor MPU), dnia 26 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-26 Publikacja Kinga Witek (Podinspektor MPU)