Dokument
2019-49759
Tytuł
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Sprawa
Or.0050.283.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 25 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-26 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)